Chlebnikovchlebnikov.jpg (27352 bytes)

Vertaling en voorwoord Aai Prins.
(tweetalig Russisch - Nederlands)
Verschenen mei 2000
120 blz. , ingenaaid
Verkoopprijs € 17,90
ISBN 90 801544 9 0

Zangezi

In tegenstelling tot de constructief op de toekomst gerichte futurist Majakovski verbindt Chlebnikov het heden niet met de toekomst maar met het verleden. 'Slechts oertaal en oerwereld zijn aanvaardbaar als uitgangspunt van de gewenste radicale vernieuwing.'
Chlebnikov probeert een nieuwe wereld van woorden, niet van begrippen of ideeŽn te scheppen. 'Het woord op zichzelf genomen, los van zijn alledaagse betekenis en nut.’
Chlebnikovs metalogische taal beantwoordt echter volledig aan de geest van het Russisch.

Zangezi, Chlebnikovs laatste grote werk, is een bundeling van zijn filosofische, wiskundige en poŽtische experimenten. Het is vernoemd naar de hoofdpersoon, de prediker Zangezi die, gezeten op een rots, de geheimen van de taal en de geschiedenis ontrafelt voor wie het maar wil horen.

Deze tweetalige uitgave (Russisch-Nederlands) wordt ingeleid door de vertaalster, Aai Prins.

'De origineelste van de futuristen en van heel de 20e eeuwse Russische literatuur.’
Dr. E. Wagemans, Russische letterkundeterug naar de indexpagina